Season Schedule Blocks

Home \ Away Alma AQU ACU ASU AU AC BC BWU BVU CP CSUB CSS CBU CMU CMU CUAA CU Chi CUI CSC DBU DavU DomU Drury Font G1 Loser G1 Winner G2 Loser G2 Winner G3 Loser G3 Winner G4 Loser G4 Winner G5 Loser G5 Winner G6 Loser G6 Winner G7 Winner GFU GMA GMA GCU HU Hiram HIU Jessup MU MU MU MSU MU MBU MoVal MU OBU OCU OSU OUAZ RCC SAC SEU SMC SEE SEE SEE SEE SEE SHU SON SAU SNU SBU SCU StMU TTU TWU Olivet UTT TU TNU UCD UCA UK UM UTM UT UC Van Walsh
Alma   22-11 21-1 23-2 24-2 18-0 21-1 19-13 13-16 13-14 21-2 20-3 18-10 20-11 20-0 23-0 21-2 24-0
Aquinas   0-13
AZ Christ   0-18 1-15 0-20 0-19
AZ State 23-0   14-17 1-21 2-23 21-0 20-0 12-11 13-16 11-14 10-13 12-17 21-0 19-10 15-11 11-19
Ashland   14-13 18-1 4-20 3-23 0-21 16-8 22-3 8-21 22-6 19-3 16-0 Apr 2 22-0
Austin   1-20 0-20
Bakersfield  
Baldwin Wallace  
Buena Vista   1-13 0-18 2-15
Cal Poly   0-20 22-4 18-14 16-7 17-0 20-0 22-2 16-15 12-14
CSU Bakersfield  
Cal St Stan  
Cal Bapt 21-1 21-1 24-1 24-0 24-2 22-3   20-3 24-1 21-0 21-2 24-5 17-10 20-10 21-3 23-1 20-2 21-0 23-2 24-0 24-3 21-4
CMU   11-10 7-13 1-20 1-23 1-24 8-16 11-13
Central MI 19-2 1-24   17-7 0-24
CUAA 6-17 2-21   13-9 10-13 5-19
CUC 10-3 9-14 5-17 7-16   13-12 6-10 1-F 13-5
CU Irvine 8-12 2-24   19-8 19-3 18-12 15-9 6-23 20-8 14-7 21-13 11-10 11-16
Connors   1-15 1-13
DBU 24-0 11-17   7-17 14-13 9-17 20-0 24-0 2-21 15-3 19-8 21-6 21-2 23-2 23-0 19-5
Davenport 18-19 18-14 24-2 22-3 12-18 24-1 24-0 21-0 22-6 23-7   20-4 24-3 13-14 16-13 16-9 24-0 19-6
Dominican  
Drury 2-19 9-0 14-9 4-22   1-21 6-12 11-12
Fontbonne 0-6 0-5 0-9 0-9 0-10 0-7   0-17 0-14 0-14
G1 Loser